VOOR UW CURSUS NGT, NMG EN DOVENCULTUUR

Privacybeleid

Voor mijn bedrijf ‘Marlies van der Plas – Docent NGT’ ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 25-5-2018.

 

 Voor mijn bedrijf ‘Marlies van der Plas – Docent NGT’ ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 25-5-2018. 

Contactgegevens: Marlies van der Plas – Docent NGT, Hyacintstraat 60, 2223 GW Katwijk 0630609551, info@gebarentaalcursus.nl, https://www.gebarentaalcursus.nl 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, al dan niet via een andere partij. Hieronder vindt u een overzicht van de (bijzondere en/ of gevoelige) persoonsgegevens die ik verwerk: 

 •  Voor- en achternaam 
 •  Geboortedatum 
 •  Adresgegevens 
 •  Telefoonnummer 
 •  E-mailadres 
 •  gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  *Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@gebarentaalcursus.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zoals: 

 • • U de factuur of facturen van de door u ingekochte diensten te kunnen maken en versturen. 
 • • U te kunnen bellen, WhatsAppen, of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • • Om diensten bij u thuis te leveren 
 • • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. Denk hierbij aan de facturen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van minimaal 7 jaar. Wanneer u langer dan 7 jaar diensten van mij ontvangt, zal ik de gegevens maximaal 7 jaar na de laatst geleverde dienst bewaren, in verband met de belastingwet. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gebarentaalcursus.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@gebarentaalcursus.nl