VOOR UW CURSUS NGT, NMG EN DOVENCULTUUR

ngt

NGT staat voor Nederlandse Gebarentaal.
Dit is de taal van doven, slechthorenden en mensen met spraak- en of taalmoeilijkheden in Nederland.NGT is een taal die, net als andere talen, is ontstaan uit de behoefte van een groep mensen om met elkaar te communiceren. 

Ieder land heeft hierdoor zijn eigen gebarentaal. Iedere gebarentaal heeft bijvoorbeeld ook zijn eigen grammaticale regels. Daarom noemen we de gebarentaal die we in Nederland gebruiken ook de Nederlandse gebarentaal.

nmg

(Nederlands met Gebaren)

NmG staat voor Nederlands met Gebaren. NmG is geen taal, maar een taalsysteem. Hierbij worden er naast het uitspreken van de Nederlandse zin, met of zonder stem, ook gebaren gemaakt.

NmG wordt ook gebruikt door doven, slechthorenden en mensen met spraak- en of taalmoeilijkheden. Dit is bijvoorbeeld in onderwijssituaties of wanneer er binnen het gezin Nederlands als voertaal wordt gebruikt.

Tactiele

Tactiele gebaren worden gebruikt door mensen die doofblind  zijn of willen communiceren met doofblinden mensen.  Doofblind wil zeggen dat men slechtziend tot blind is én slechthorend tot doof.

Door gebruik te maken van gebaren waarbij de gesprekspartner de handen losjes vasthoudt, kunnen deze mensen toch communiceren.  Bij tactiele gebaren kan gebruik worden gemaakt van de  Nederlandse grammatica of de grammatica van de NGT.

Baby-en kinder

gebaren

Baby- en kindergebaren zijn gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal die worden gebruikt, ter ondersteuning van de Nederlandse taal,  in de communicatie met baby’s en jonge kinderen.

Uit onderzoek is gebleken dat een baby 2 tot 3 maanden eerder kan gebaren dan dat hij of zij kan praten. Door gebruik te maken van baby- en kindergebaren kan het kind aangeven dat hij of zij bijvoorbeeld honger heeft.Het gebruik van baby- en kindergebaren kan  de spraakontwikkeling stimuleren.

Omdat baby’s en jonge kinderen al bezig zijn met taal door woorden in gebaren te maken en zo te communiceren, zullen ze, zodra ze fysiek in staat zijn om de woorden uit te spreken, eerder woorden naast de gebaren gaan gebruiken. Geleidelijk zullen ze de gebaren weglaten en alleen nog
woorden gebruiken. Door gebaren te gebruiken geef je jouw kind op veel jongere leeftijd een taal in handen.